آموزش روش AHP فازی آنالیز توسعه چانگ و نرم افزار AHP فازی

1761976 - آموزش روش AHP فازی آنالیز توسعه چانگ و نرم افزار AHP فازی

آموزش روش AHP فازی آنالیز توسعه چانگ و نرم افزار AHP فازی

روش آنالیز توسعه چانگ یکی از روشهای حل AHP فازی می باشد که در این روش درجه امکان پذیری و بزرگی یک عدد فازی نسبت به دیگر عدد فازی بیان می شود و بر این اساس به وزن دهی معیارها می پردازد

در این آموزش به صورت کامل گام های روش مذکور ذکر گردیده است. همچنین نرم افزار روش AHP فازی چانگ در اکسل طراحی گردیده است که با راحتی می توانید پرسشنامه های خود را ادغام کرده و نتایج چانگ را مشاهده نمایید. همچنین نرم افزار محاسبه نرخ ناسازگاری AHP فازی نیز قرار داده شده است.

فرمت ویدیو: MP4

فایلهای پیوست: نرم افزار AHP فازی چانگ در اکسل + کد متلب AHP فازی + فایل نرم افزار نرخ ناسازگاری در اکسل +فیلم آموزشی

توضیحات این آموزش در زیر آوره شده است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید