ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت پور عزت و سید رضایی

1795957 - ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت پور عزت و سید رضایی

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت پور عزت و سید رضایی

ارزشيابي عملكرد دولت وسازمانهاي دولتي 

در این پست مجموعه مربوط به  درس ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت پور عزت و سید رضایی ارشد مدیریت پیام نور را به شرح ذیل قرار دادیم:

۱-پاورپوینت کلیه  فصلهای ۱٫۲٫۳٫۵٫۶٫۷٫۸٫۹٫۱۰٫۱۱٫۱۲٫۱۳٫۱۴

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید