اورژانس های زنان و مامایی

916337 - اورژانس های زنان و مامایی

اورژانس های زنان و مامایی

فرمت فایل : PPT

تعدااد اسلاید : ۱۰۴

دلايل اهميت مرگ مادري:
.۱زياد بودن موارد آن در دنيا (بزرگي مسأله)
.۲اهمیت و نقش حياتي مادر در سلامت خانواده و كودكان (شدت مسأله)
.۳قابل پيشگيري بودن بسياري از موارد مرگ مادري
مرگ يك مادر، مرگ يك نفر نيست، تهديد سلامتي كل خانواده است

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید