تاریخ امامت

459430 - تاریخ امامت

تاریخ امامت

خلاصه کتاب تاریخ امامت

| تعداد نکات : ۲۹۶

| تعداد صفحات خلاصه : ۳۹

| مربوط به دانشگاه پیام نور و دانشگاه های سراسری

| نویسنده : اصغر منتظر القائم

| ناشر : دفتر نشر معارف

  • فصل یکم: امام علی (ع) از تولد تا خلافت
  • فصل دوم: روزگار خلافت امیرالمؤمنان علی (ع)
  • فصل سوم: دوران امامت حسنین
  • فصل چهارم: دوران امام سجاد (ع) و پیامدهای واقعه عاشورا
  • فصل پنجم: دوران شکوفایی فرهنگی امامت
  • فصل ششم: دوران امامت امام کاظم (ع) و امام رضا (ع)
  • فصل هفتم: دوران وکالت و سفارت

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید