تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ ۷۴۱ با نرم افزار pspice

225319 - تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ 741 با نرم افزار pspice

تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ ۷۴۱ با نرم افزار pspice

 

تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ ۷۴۱ با نرم افزار Pspice  

 

 

 

در این پروژه مدار داخلی آپ امپ ۷۴۱ به صورت کامل در نرم افزار pspice شبیه سازی و نتایج حاصل ارائه گردیده است. فایل شبیه سازی به صورت تفکیک شده برای بدست آوردن پاسخ حالت گذرا، پاسخ فرکانسی، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی موجود می باشد.

به همراه فایل شبیه سازی گزارش کار کامل پروژه شامل توضیحاتی درباره مدار داخلی آپ امپ ۷۴۱ و نحوه شبیه سازی مدار و بدست آوردن پارامترهای مطلوب ارائه می گردد.

 

این پروژه بسیار کامل برای ارائه در درس های الکترونیک ۲ و ۳ بسیار مناسب بوده و با تخفیف ۲۰ درصدی فروشگاه اینترنتی مهندسان برای استفاده شما دانشجویان عزیز آماده گردیده است.

 

 

جهت دانلود بخشی از پروژه به صورت رایگان کلیک نمایید.  

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید