تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

153606 - تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل  با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

 

 

 

هندسه تعریف شده دراین مسئله یک ایرفویل است.که قراراست فضای اطراف آن شبکه ایجاد شود. بدین منظور یک فایل اسکریپت به کمک نرم افزار مت لب نوشته شده است که شبکه مورد نظر را برای ما تولید می کند.گزارش کار نیز به صورت کامل آورده شده است.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید