جزوه درس اصول حسابداری (۳) ویژه پیام نوری ها و دیگر دانشگاه ها

477108 - جزوه درس اصول حسابداری (3) ویژه پیام نوری ها و دیگر دانشگاه ها

جزوه درس اصول حسابداری (۳) ویژه پیام نوری ها و دیگر دانشگاه ها

جزوه درس اصول حسابداری (۳)

بر اساس کتاب اصول حسابداری (۳)، تاليف دکتر عبدالکریم مقدم

ویژه دانشجویان رشته های اقتصاد، حسابداری و مدیریت ها (بازرگانی، دولتی، صنعتی و جهانگردی) دانشگاه پیام نور و دیگر دانشگاه ها

عکسهایی از صفحات اول این جزوه:

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید