جزوه کنترل سیستم های عصبی عضلانی دکتر هاشمی گلپایگانی (دانشگاه امیرکبیر)

759241 - جزوه کنترل سیستم های عصبی عضلانی دکتر هاشمی گلپایگانی (دانشگاه امیرکبیر)

جزوه کنترل سیستم های عصبی عضلانی دکتر هاشمی گلپایگانی (دانشگاه امیرکبیر)

جزوه کنترل سیستم های عصبی عضلانی دکتر هاشمی گلپایگانی (دانشگاه امیرکبیر)

از دروس کنکور دکتری مهندسی پزشکی 

مطابق با کتاب کنترل حرکت در انسان

neuromuscular control definition

Neuromuscular control systems

فایل pdf در ۲۰۰ صفحه

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید