حفاظت از دریا

1808210 - حفاظت از دریا

حفاظت از دریا

به کار ببندیم صفحه ۲۸ مطالعات اجتماعی پایه نهم

مورد ب) به طور گروهی، پوستری با موضوع حفاظت از آب های خلیج فارس برای گردهمایی فرضی سران کشورهای منطقه طراحی کنید و پیامی نیز روی آن بنویسید.

این پوستر به صورت کاملا لایه باز با فرمت PSD با موضوع حفاظت از دریا تهیه شده است که می توان یک پوستر یا یک لارج فرمت (بنر، پلات و …) باشد.

توجه: لایه فایل مورد نظر برای اینکه حجم آن کاهش یابد مخفی است برای فعال کردن این لایه چشم کنار لایه را فعال کنید.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید