حل تمرین اول فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab

211131 - حل تمرین اول فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab

حل تمرین اول فصل ششم کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab

 

تمرین مورد نظر مربوط به حل معادله موج  مرتبه اول با روش های لاکس-وندروف، اویلر ضمنی و اختلاف بالا دست

 می باشد.

 

فایل گزارش کار به صورت word می باشد

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید