حل معادله موج یک بعدی غیر خطی با زبان برنامه نویسی matlab

153459 - حل معادله موج یک بعدی غیر خطی با زبان برنامه نویسی matlab

حل معادله موج یک بعدی غیر خطی با زبان برنامه نویسی matlab

 

 

 

معادله موج غیر خطی u/∂t+u.∂u/∂x=0∂ با روش استفاده از روش های زیر حل شده است:

اختلاف بالا دست – لاکس-اویلر ضمنی – لیپ فراگ-لاکس – وندروف -۲ گامی لاکس – وندروف – مک کورمک

شرط اولیه: u(x,0) =sinx نمودار حرکت موج پس از اجرا به صورت انیمیشن به نمایش درخواهد آمد.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید