دانلود آزمايش تست ديود

golddoc.sellfile - دانلود آزمايش تست ديود

دانلود آزمايش تست ديود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۷

 

آزمايش تست ديود

وسايل مورد نياز : يك منبع متناوب با فركانسHz50 ، يك عدد مقاومت ۱ k اهم و يك مقاومت ۱۰۰۰k اهم و ديود برد بورد .

هدف از اين آزمايش تست كردن ديود مي باشد و قسمتي كه مقاومت بيشتري را نشان مي دهد كاترو قسمت ديگر آن را است .

نكته : در زمان هدايت ديود اتصال كوتاه مي باشد .

مدار را مانند شكل مقابل روي برد بورد نصب كرد و توسط قانون KVL و VS را بدست مي آوريم

KVL = VS + 100 ID + VD = 0

VS = 100 ID + VD

VS = 100 ID

در مرحله دوم مقاومت ۱ k اهم را از مدار جدا كرده و دوباره VS را بدست مي آوريم .ولي به منبع DC وصل مي كنيم .

VR = 100 IS IS = ID = =

KVL= VS + VR+ VD = 0

VS = VR + VD

VS = 100IS + VD

۸

۶

۴

۲

VS

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

VR

۱۵،۶

۲۵

۵۰

ID

آزمايش اندازه گيري ولتاژ جريان پر مقاومت

وسايل مورد نياز : يك مقاومت ۱۰K اهم و يك منبع DC 10V و دو عدد مقاومت ۱ K اهم و ولتي متر .

نكته قابل توجه در اين آزمايش داغ شدن مقاومت ۱ K اهم مي باشد دليل اين اتفاق اين است كه چون مقاومت به صورت موازي با منبع قرار دارد مثل يك مقاومت سري با منبع عمل مي كند و به همين دليل جريان زياد مي كشد كه اين عمل باعث داغ شدن آن مي شود .

براي اينجام اين آزمايش در ابتدا جريان كل ولتاژ ها را بدست مي آوريم سپس توسط يك مولتي متر جواب ها را با هم مقايسه مي كنيم .

IEJ = = 0.95 ( MA )

V2 = V3 0.5 × 103 × 0.95 × 10-3 ~ 0.47 (V )

V2 = 10 × 103 × 0.95 × 10-3 = 9.5 ( V )

L2 = = = 0.47 ( MA )

I3 = = = 0.47 ( MA )

KCL : I1 = I2 + I3 = 0.47MA + 0.47MA = 0.95MA

 

V10K = 9.57 V1K = 0.47

I10K = 0.93 MA I1K = 0.46 MA

V1K = 0.47

I1K = 0.47

آزمايش استفاده از ديود زنر به عنوان رگولاتور

وسايل مورد نياز : منبع DC ، مقاومت ۴۷۰ اهم ، ديود زنر ، برد بورد و مولتي متر

ابتدا مدار فوق را بر روي برد بورد نصب مي كنيم و سپس ولتاژ DC را به صورت متناوب تا ۳۰V بالا مي بريم و عملكرد زنر را به عنوان تثبيت كننده ولتاژ خوبي مشاهده مي كنيم . اين عملكرد را توسط مولتي متر اندازه گيري مي كنيم .

۳۰

۲۵

۲۰

۱۴

۱۲

۱۰

۵

VS

۵٫۷۴

۵٫۶۹

۵٫۶۳

۵٫۵۱

۵٫۳۳

۴٫۸۹

۲٫۵۲

V0

MA

۰٫۲

۰٫۰۲A

۰٫۰۵A

۰٫۱۰A

۰٫۱۷A

۰٫۲۹A

۰٫۴۳A

I

هدف : دراين آزمايش هدف اين است كه مقادير ولتاژ و جريان را كه از مقاومت عبور مي كند بدست آوريم .

بعد از بستن مدار روي برد بورد و اندازه گيري ولتاژ و جريان مقاومت ها مقادير زير بدست مي آيد .

V1K = 15 V1K = 1.23

I1K = 1.2 MA I1K =

V10K = 13.88 V10K = 1.23

I10K = 1.2 MA I10K =

بدليل موازي بودن با مقاومت ۱ K اهم ولتاژ برابر است .

نكته : عيبي كه اين مدار دارد عبور جريان زياد از مقاومت ۱ K اهم و داغ شدن به دليل كم بودن با مقدار آن مي باشد .

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید