دانلود آسنگرون

golddoc.sellfile - دانلود آسنگرون

دانلود آسنگرون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۱

 

موتورهاي آسنكرون

به خاطر كاربرد فراوان اين موتور در لوازم خانگي و كارخانجات و …. توضيح كامل تري نسبت به موتورهاي سنكرون مينويسبم

ساختمان موتور آسنكرون:

۱-      استاتور

۲-      روتور

استاتور: يك استوانه تو خالي ، كه اين استوانه از صفحات نازك فولاد سيليسيم دار به ضخامت ۵/۰ ميليمتر ساخته شده است.و اين استوانه داخل يك پوسته چدني پيچ شده است .

روتور: از يك استوانه آهني كه از ورقه هاي مخصوص فولاد كه نسبت به هم عايق هستند ساخته شده و روي محوري سوار ميشود .

در محيط اين استوانه شيارهائي يا سوراخهائي تعبيه شده كه اين شيارها نيمه بسته يا تمام بسته هستند. كه انواع مختلفي دارد :

۱- روتور قفسه سنجابي : از يك عده ميله مسي يا آلومينيومي كه در شيارهاي محيطي استوانه آهني‌ كار گذاشته است.كه بر دو نوع است كه نوع اول از ميله هاي‌ گرد تشكيل شده است و در نوع دوم از ميله هاي مستطيلي و يا به شكل دو دايره كه به هم متصل و يا جدا از هم هستند تشكيل ميشود .

روتور هاي قفسه اي يك طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به كار ندارند .

روتور هاي قفسه اي دو طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به كار دارند .

آيا مي دانيد چرا شيارها در روي روتور مورب مي باشد ؟ با مورب كردن شيارها ، لرزش و صداهاي‌ موتور جلوگيري مي كند. همچنين از تمايل روتور به ايستادن و قفل شدن در موقع راه اندازي جلوگيري مي كند .

۲- روتور سيم پيچي شده : به جاي ميله ، استاتور را مي توان سيم پيچي سه فاز كرد و اين سيم پيچها را به صورت ستاره وصل مي كنيم . در روي محور اين موتور سه حلقه كه نسبت به هم و نسبت به محور عايق هستند (رينگ) قرار دارد . سه سر سيم پيچي روتور به اين سه حلقه متصل مي شود و به وسيله جاروبكهائي كه روي حلقه ها تكيه دارند به يك مقاومت سه فاز ستاره متصل ميشود.

پيدا كردن سرسيم های موتور آسنكرون UVW-XYZ

آيا می دانيد اگر موتور آسنكرونی سه فازی داشته باشيم و ۶ سر سيم ، كه سر سيم های آن مشخص نيست ، چه بايد كرد ؟؟

اگر اين سر سيم ها اشتباه وصل شود در عملكرد موتور چه تغييری حاصل می شود ؟

تعيين آرايش كلافها در شيار :

موتورهای سه فاز از سه سيم پيچ تشكيل شده كه هر كدام از اين سيم پيچها ۳/۱ شيارهای استاتور را اشغال می كند . اين سيم پيچها به فاز اول (R) ، فاز دوم (S) ، فاز سوم (T) شناسايی می شوند . سيم پيچی كه از فاز R تغذيه می كند شروع سيم پيچی را (U ) و انتهای آنرا با ( X )

سيم پيچی كه از فاز S تغذيه می كند شروع سيم پيچی را (V ) و انتهای آنرا با ( Y )

سيم پيچی كه از فاز T تغذيه می كند شروع سيم پيچی را (W ) و انتهای آنرا با ( Z )

برای يافتن سر سيم ها‌ :

ابتدا بايد دو سر هر كلاف را پيدا كنيد از مولتی متر يا هر روش ديگری كه می شناسيد .( يك سر مولتی متر را به يك سر سيم گرفته ، سر ديگر مولتی متر را با ۵ سر سيم باقی مانده امتحان می كنيد . هر كدام كه راه داد ، آن يك كلاف سيم پيچ است . )

 

اگر سيم پيچ U-X را از ولتاژ متناوب تغذيه كنيم . در سيم پيچ ( ۴-۳ ) و ( ۶-۲ ) نصف ولتاژ تغذيه القا می شود .

اگر اختلاف سطح ولتاژ بين ( ۲-۱ ) و ( ۳-۱ ) حدود ۵/۱ برابر ولتاژ تغذيه U-X باشد. اتصال صحيح است در اين صورت ما بين ترمينالهای ( ۲و۳ ) اختلاف پتانسيل صفر خواهد بود .

اگر اختلاف سطح بين ( ۱و۳ ) كمتر از اختلاف سطح تغذيه باشد در اين صورت جای( ۴و۳ ) را با يكديگر عوض می كنيم .

اگر اتصال سيم پيچها به صورت مثلث باشد . ابتدا ستاره اتصال داده و با معلوم شدن سرها ، سيم پيچ را مجدداً به صورت مثلث اتصال می دهيم .

اشتباه در سرسيم ها :

همانطور كه می دانيم موتور سه فاز از سه سيم پيچ تشكيل شده است.كه هر كدام از سيم پيچها ۳/۱ شيارهای استاتور را اشغال كرده و باعث تشكيل قطب در موتور می شود و قطب ها حركت دورانی به روتورمی دهد . حال اگر سر سيمی تغيير كند در موتور ايجاد قطب نمی شود و موتور حركت نمی كند و می تواند باعث سوختن موتور شود .

قبل از انجام كار اگر بار روی موتور قرار دارد بار را از روی موتور برداريد. ( تسمه يا ….)

مطالب گفته شده برای كسانی كه كار سيم پيچی كرده اند بهتر و روشنتر است .

برای آشنايی بيشتر كتاب زير را پيشنهاد می كنم :

محاسبه و طراحی موتورهای القايی سه فاز

تاليف :مهندسان عراقی و رحيميان پرور و حيدری و معيری

ناشر : شركت سيم لاكی فارس

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید