دانلود تابلو برق كامل

golddoc.sellfile - دانلود تابلو برق كامل

دانلود تابلو برق كامل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۹

 

تقدير و سپاس

بزرگ پروردگارم را سپاس كه خوشه چين خرمن علم و دانش استاداني به نام، دلسوز، شايسته، سرشار از اندوخته هاي علمي و كمال معنوي كه با پرتو افشاني علوم و فضايل معنويشان چراغ راه اين بنده حقير شدند و آفرين ايزد پاك را كه بنده كمترين خود را ياري نمود تا قدمي در راه كسب علم و معرفت بردارد.

در پايان از كليه كساني كه در طول اين مدت براي بنده حقير زحمت كشيدند اعم از كارمند، استاد و مخصوصاً استاد دكتر فتح آبادي ،صميمانه تشكر و سپاس گذاري مي كنم و اميدوارم كه هميشه موفق و سربلند باشند.

با سپاس فراوان

مهدي شريفي زاده

 

مقدمه

رشته تابلوسازی رشته ای ترکيبی می باشد. تابلوی برق در حقيقت يک محفظه می باشد که تجهيزات الکتريکی را در بر می گيرد و البته تابلو ها می توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير های برقی ، کمپرسور و … به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگيری فنون مربوط به تابلوهای برق نياز به فراگيری چندين آيتم اصلی می باشد که در ذيل به اختصار عنوان می کنم :

۱- اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتريکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی . ۲- اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادير نامی مانند ولتاژ و جريان نامی و..

۳- آشنايی با تجهيزات الکتريکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحيح آنها

۴- آشنايی با تاسيسات الکتريکی وآشنا با محاسبات مربوطه

۵-آشنايی با دروسی مانند رله و حفاظت سيستم ها طرح پست الکتريکی و …

۶- آشنايی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجيک

جهت فراگيری هر يک از فنون ياد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگيری نمود. البته وقتی تنها در مورد تابلو های برق صحبت به ميان می آيد آيتم های يک و دو فوق الذکر بسيار پررنگ تر می باشند. البته در حرفه تابلو سازی علوم مهم ديگری نيز نقش دارد که از نام بردن کليه آنها صرف نظر می کنم .

كليد واژه : Segregation،تابلو،شير،پنوماتيك،كمپرسور،ip ،رله ،برق ، پست

چكيده

تابلوی برق در حقيقت يک محفظه می باشد که تجهيزات الکتريکی را در بر می گيرد و البته تابلو ها می توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير های برقی ، کمپرسور و …. به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگيری فنون مربوط به تابلوهای برق نياز به فراگيری چندين آيتم اصلی می باشد که در ذيل به اختصار عنوان می کنم : ۱-     اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتريکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی و … 2-     اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادير نامی مانند ولتاژ و جريان نامی و .. ۳-     آشنايی با تجهيزات الکتريکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحيح آنها ۴-     آشنايی با تاسيسات الکتريکی وآشنا با محاسبات مربوطه ۵-     آشنايی با دروسی مانند رله و حفاظت سيستم ها – طرح پست الکتريکی و … 6-     آشنايی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجيک جهت فراگيری هر يک از فنون ياد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگيری نمود. البته وقتی تنها در مورد تابلو های برق صحبت به ميان می آيد آيتم های يک و دو فوق الذکر بسيار پررنگ تر می باشند. البته در حرفه تابلو سازی علوم مهم ديگری نيز نقش دارد که از نام بردن کليه آنها صرف نظر

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید