دانلود جزوه بیوفیزیک ، Biophysic

174246 - دانلود جزوه بیوفیزیک ، Biophysic

دانلود جزوه بیوفیزیک ، Biophysic

جزوه کامل بیوفیزیک شامل:

 

 

  1. میکروسکوپ الکترونی
  2. اشعه ایکس
  3. ماکرومولکول ها
  4. کشش سطحی
  5. غشاء مصنوعی
  6. پرتوها
  7. عدسی و بینایی
  8. صوت
  9. بیو انرژی

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید