دانلود فایل (قالب) اکسل تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

1032748 - دانلود فایل (قالب) اکسل تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

دانلود فایل (قالب) اکسل تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

رسیدگی به حجم کارکرد و برآورد مبلغ ریالی کار واقعی انجام شده توسط پیمانکاران جزء در یک پروژه به عهده دفتر فنی کارگاه و دفتر فنی مرکزی یک شرکت می باشد. در واقع روال کار به این صورت است که پیمانکار جزء یک پروژه، صورت وضعیت کار انجام شده خود را به صورت مشروح و در قالب فنی (بصورت ریز متره همراه با شرح دقیق محل کار،مقدار، مبلغ و …) تهیه نموده و تسلیم شرکت و در نهایت دفتر فنی آن شرکت می نماید. گاهی اوقات نیز به دلایل خاصی نیز خود دفتر فنی کارگاه مستقیماً اقدام به تنظیم صورت وضعیت پیمانکار نموده و یا در برخی شرکت های بزرگتر صورت وضعیت تسلیمی پیمانکار جزء ضمیمه صورت وضعیت تنظیمی و رسیدگی شده توسط دفتر فنی کارگاه گردیده و به دفترفنی مرکزی شرکت (جهت بررسی و کنترل نهایی) ارسال می شود.

فایل اکسل تهیه شده نمونه ای مناسب و کامل از فرم صورت وضعیت جهت تهیه و تنظیم این سند کاربردی و مهم می باشد که برای هر دو گروه پیمانکاران جزء و دفتر فنی کارگاه مناسب خواهد بود.

 

اطلاعیه مهم : به اطلاع شما بازدید کننده محترم می رسانیم که فرم خام مورد نظر کاملاً اصیل  بوده و هم اکنون در شرکتهای بزرگ پیمانکاری در حال استفاده می باشد.

برای دریافت تخفیف بیشتر اینجا را کلیک کنید

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید