دانلود چهار ۴ فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به “تامبلغ ده میلیون ريال” ريال به انضمام ك

1811464 - دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به "تامبلغ ده میلیون ريال" ريال به انضمام ك

دانلود چهار ۴ فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به \”تامبلغ ده میلیون ريال\” ريال به انضمام ك

دانلود چهار ۴ فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به “تامبلغ ده میلیون ريال” ريال به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)4 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 1- الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني

نظر به اينكه اقدامات خوانده/خواندگان در ملك مسكوني/تجاري خود به نشاني       واقع در پلاك همجوار و همسايگي ملك اينجانب به نشاني فوق جزء پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” داير بر       ، موجب مزاحمت مي‌باشد فلذا با تقديم اين دادخواست صدور حكم به رفع مزاحمت از طريق       مستنداً‌به ماده ۱۶۰ قانون………………….

نظر به اينكه اقدامات خوانده/خواندگان در ملك مسكوني/تجاري خود به نشاني       واقع در پلاك همجوار و همسايگي ملك اينجانب به نشاني فوق جزء پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” داير بر       ، موجب مزاحمت مي‌باشد فلذا با تقديم اين دادخواست صدور حكم به رفع مزاحمت از طريق       مستنداً‌به ماده ۱۶۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي……………………

………………………..

۲- الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به “تامبلغ ده میلیون ريال” ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

نظر به اينكه اقدامات خوانده در ملك مسكوني/ تجاري خود به نشاني      واقع در همسايگي ملك اينجانب به نشاني فوق جزء پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” داير بر      موجب بروز خسارت گرديده است فلذا با جلب نظر كارشناسي ضمن صدور حكم به رفع مزاحمت، صدور حكم به محكوميت خوانده به جبران خسارت وارده به اينجانب به ميزان      ريال مستنداً‌به مواد ۱۶۰ قانون……………….

…………………….

۳- الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

نظر به اينكه اقدامات خوانده در ملك مسكوني/ تجاري خود به نشاني      واقع در همسايگي ملك اينجانب به نشاني فوق جزء پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” داير بر      موجب بروز خسارت گرديده است فلذا با جلب نظر كارشناسي ضمن صدور حكم به رفع مزاحمت، صدور حكم به محكوميت خوانده به جبران خسارت وارده به اينجانب به ميزان      ريال……………..

……………………………

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شود
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید