رام تبلت ME-610 , مین بردH739J-MAINBOARD-V1.0.0

710446 - رام تبلت ME-610 , مین بردH739J-MAINBOARD-V1.0.0

رام تبلت ME-610 , مین بردH739J-MAINBOARD-V1.0.0

 

رام تبلت مارشال ME-610 با شماره فنی

H739J-MAINBOARD-V1.0.0

شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد  را که دارای CPU A33 می باشد را فلش نمایید.

این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.

 

نحوه ی فلش:

برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای A33 را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه نرم افزار PhoenixSuit به صورت pdf گذاشته شده است

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید