راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات-طراحی جامدات

231807 - راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات-طراحی جامدات

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات-طراحی جامدات

این کتاب،پاسخ تشریحی

کتاب انگلیسی برای

دانشجویان مهندسی

مکانیک با  دو گرایش:

۱-حرارت و سیالات

۲-طراحی جامدات

نوشته جمال الدین جلالی پورمی باشد که توسط

فرهاد توحیدی ترجمه شده است.دراین کتاب

پاسخ تمام پرسشهای کتاب و ترجمۀ کلیۀ متون

آورده شده است.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید