راهنمای جامع (هند بوک) طراحی قالب های پرس ویرایش ۲ با عنوان : Die Design Handbook 2nd Edition اثر: Frank W. Wilson

210364 - راهنمای جامع (هند بوک) طراحی قالب های پرس ویرایش 2 با عنوان : Die Design Handbook 2nd Edition اثر: Frank W. Wilson

راهنمای جامع (هند بوک) طراحی قالب های پرس ویرایش ۲ با عنوان : Die Design Handbook 2nd Edition اثر: Frank W. Wilson

کتابِ بسیار نایابِ

Die Design HandBook

نوشته:

Frank W. Wilson

ویراست دوم در زمینه

طراحی قالب های پرس

به زبان اصلی  تقدیم حضورتان می گردد که

پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.

قیمت آن به این دلیل متفاوت است  که بابت

تهیه این ۲۶ بخش  در ۸۰۰ صفحه زحمت زیادی

کشیده شده است.

DIE DESIGN HANDBOOk

.۲nd Ed

By FRANK W. WILSON, PHILIP D.HARVEY, CHARLES B. GUMP Jr. 1965

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید