فایل صوتی کتاب نظریه های ناسیونالیسم

1801382 - فایل صوتی کتاب نظریه های ناسیونالیسم

فایل صوتی کتاب نظریه های ناسیونالیسم

معرفی کوتاه:

کانون مطالعه این کتاب، نظریه‌های ناسیونالیسم از دهه ۱۹۶۰ تا امروز است. نویسنده با رویکردی تطبیقی و انتقادی تاملاتی در باب ناسیونالیسم مطرح می‌سازد و سعی دارد به گونه‌ای بی‌طرفانه آگاهی‌هایی بر مباحث جاری مربوط به ناسیونالیسم به دست دهد. وی با نقد آثار دیگر، و طرح دیدگاه خود درباره مسائل مورد مناقشه، پنج مبحث اصلی را در کتاب فراهم می‌آورد که از آن جمله‌اند: “گفتمان‌ها و مباحثات مربوط به ناسیونالیسم”، “ازلی‌نگاری هویت قومی”، “مدرنیسم”، “نماد پردازی قومی” و “رویکردهای نو به ناسیونالیسم”. بدین سان در کتاب، چهار دوره مطالعاتی برای ناسیونالیسم مشخص گردیده که عبارت‌اند از: ۱ – قرن ۱۸ و ۱۹، یعنی زمانی که ایده ناسیونالیسم متولد شد، ۲ – از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۵، که ناسیونالیسم به صورت موضوع پژوهش آکادمیک درآمد، ۳ – از سال ۱۹۴۵ تا اواخر دهه ۱۹۸۰، یعنی زمانی که مباحثه با مشارکت جامعه شناسان و علمای علوم سیاسی تنوع بیشتری یافت. ۴ – از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا به امروز، که تلاش‌هایی برای فراتر رفتن از مباحثه “کلاسیک” صورت گرفته است.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید