فرمول تولید روغن لحیم

1749618 - فرمول تولید روغن لحیم

فرمول تولید روغن لحیم

این محصول در واقع یک ژل گریس مانند است ه هنگام لحیم کاری قطعات متصل شونده را به آن آغشته می کنند تا با حرارت ذوب شده و سطوح تماس را تمیز کند

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید