فرمول تولید محلول زنگ بر مخصوص ابزار

1809307 - فرمول تولید محلول زنگ بر مخصوص ابزار

فرمول تولید محلول زنگ بر مخصوص ابزار

این محلول برای تمیز کاری و زنگ زدایی ابزار های فلزی زنگ زده کاربرد دارد

 این محلول زنگ را کاملا پاک کرده ولی هیچگونه آسیبی به فلز اصلی نمی زند

پیشنهاد شده پس از از زنگ زدائی ابزار را خشک کرده و سپس با روغن نافذ آغشته کنید تا دوباره زنگ نزمد

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید