فیلم آموزش روش DANP (دنپ) به همراه پیاده سازی در اکسل

1782444 - فیلم آموزش روش DANP (دنپ) به همراه پیاده سازی در اکسل

فیلم آموزش روش DANP (دنپ) به همراه پیاده سازی در اکسل

روش DANP ترکیبی از روش دیمتل و ANP است که با استفاده از ماتریس ارتباطات کلی دیمتل (ماتریس T) سوپر ماتریس ANP را تشکیل داده و وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها را محاسبه می کند. در این فیلم به صورت کامل روش DANP توضیح داده شده و توسط یک مثال در نرم افزار اکسل پیاده سازی می شود. 

فهرست مطالب آموزش ویدیو:

ایجاد ماتریس اولیه دیمتل

محاسبه نرخ پایایی (قابلیت اطمینان) روش DANP

محاسبه ماتریس ارتباطا کل (T) در اکسل

تشکیل نمودارهای تاثیرگذاری و تاثیر پذیری 

تشکیل سوپر ماتریس اولیه

موزون نمودن سوپر ماتریس

به توان رساندن سوپر ماتریس در اکسل و دستیابی به ماتریس حددار

 

مدت آموزش: ۴۵ دقیقه

 

قسمتی از آموزش در ویدیوی زیر آورده شده است 

 

 

دوستان عزیز این آموزش در اکسل انجام شده است و ممکن است برای مسائل بزرگ زمان بر باشد. نرم افزار روش DANP در متلب کد نویسی شده است و در لینک زیر قرار داده شده است فقط کافیست ماتریس اولیه را وارد کنید تمام محاسبات خودکار انجام شده و خروجی گامبه گام را چاپ میکند. جهت توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://majorproject.ir/prod-1781629.html

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید