مجموعه کلاس درسی دینامیک سازه ها دانشگاه تهران

1808052 - مجموعه کلاس درسی دینامیک سازه ها دانشگاه تهران

مجموعه کلاس درسی دینامیک سازه ها دانشگاه تهران

این جزوه در قالب ۱۱۰ صفحه pdf  می باشد که دانشجویان رشته عمران می توانند  از این جزوه استفاده نمایند.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید