مدیریت بهداشت و درمان-دکتر سعید آصف زاده

676419 - مدیریت بهداشت و درمان-دکتر سعید آصف زاده

مدیریت بهداشت و درمان-دکتر سعید آصف زاده

مدیریت بهداشت و درمان تالیف دکتر سعید آصف زاده-چاپ ۱۳۸۵-کتاب رفرنس برای آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-این کتاب در سال ۱۳۹۳ تجدید چاپ شده ولی کاملا نایاب است.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید