مدیریت منابع انسانی درسازمانهای دولتی حسن درویش محمد رسول الماسی فرد (جدید)

1781206 - مدیریت منابع انسانی درسازمانهای دولتی حسن درویش محمد رسول الماسی فرد (جدید)

مدیریت منابع انسانی درسازمانهای دولتی حسن درویش محمد رسول الماسی فرد (جدید)

جزوه تالیفی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی بر اساس کتاب حسن درویش و محمد رسول الماسی فرد

در این پست مجوعه تالیفی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی را به شرح ذیل در سایت قرار دادیم:

۱-جزوه تالیفی درس مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی بر اساس کتاب حسن درویش و الماسی فرد در۱۴۵ صفحه پی دی اف

۲- مجموعه تست های  تالیفی چهار گزینه ای درس مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی ۲۶۰تست از کل فصل ها درون جزوه تالیفی گنجانده شده است.
۳-جزوه تالیفی ۳۷ صفحه ای اضافه شد 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید