مستندات ارتقا به رتبه عالی کارشناس گروه تغذیه جامعه

208305 - مستندات ارتقا به رتبه عالی کارشناس گروه تغذیه جامعه

مستندات ارتقا به رتبه عالی کارشناس گروه تغذیه جامعه

برای نظام ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی کشور (نظامPHC) اصول، سطوح و اجزایی تعریف شد. اصول آن شامل مشارکت جامعه، همکاری بین بخشی، عدالت اجتماعی و تکنولوژی مناسب می باشد و سطوح آن شامل سطح اول (خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشت) و سطح دوم (مراکز بهداشتی درمانی روستائی و شهری) و سطح سوم (بیمارستان عمومی و بیمارستان تخصصی) می باشد. برای دریافت مراقبت های اولیه بهداشتی مردم باید خدمات اولیه را از سطح ۱ دریافت کنند و در صورت نیاز به سطوح بالاتر از آن ارجاع شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد :۱۰۷ صفحه

 چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید