نرم افزار(تول باکس) محاسبه و پیش بینی جزر و مد در خلیج فارس(TMD)

1790717 - نرم افزار(تول باکس) محاسبه و پیش بینی جزر و مد در خلیج فارس(TMD)

نرم افزار(تول باکس) محاسبه و پیش بینی جزر و مد در خلیج فارس(TMD)

اگر بدنبال داده ها و اطلاعات بسیار دقیقی از جزر و مد مانند بدست آوردن جدول جزر و مدی (TIDE TABLE) هستید، و یا تمایل به پیش بینی این مولفه ها در زمان های آتی را دارید، مدل قوی و قدرتمند TMD را به شما پیشنهاد می کنیم.

این مدل مشخصات جزر و مد  مانند دامنه و فاز جزر و مدی، مولفه های u,v سرعت جریان  ، بیضی های جزر و مدی و مولفه های u,v انتقال حجمی توده آب ، ناشی از ۸ مولفه اصلی جزر و مد(M2,S2,N2,K2,K1,O1,P1,Q1) در هر زمان و یا در هر بازه زمانی در پهنه آبی خلیج فارس تا دریای عربی را در یک نقطه و یا مجموعه ای از نقاط به شما بصورت گرافیکی و عددی  می دهد.

مدل (TMD(Tide Model Driver ،یک نرم افزار قدرتمند اما با رابط گرافیکی بسیار آسان و روان تحت نرم افزار متلب است که به راحتی خواسته های فوق را برآورده می سازد. این نرم­افزار با بهره­گیری از تکنیک data assimilation و استفاده از داده­های ترازسنجی ماهواره­های Topex/Posiedon و Topex Tandem و ERS، که مجموعاً ۲۵۰ نقطه خواهد شد، به ارائه پیش­بینی­های جزر و مدی می­پردازد.

در دو شکل زیر رابط گرافیکی این مدل و موقعیت نقاطی که از اطلاعات آنها جهت انجام data assimilation و همچنین اعتبارسنجی نرم افزار استفاده شده در جدول ، ارائه شده است. 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید