پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ ها

1811635 - پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ ها

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ ها

عنوان :

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ ها

فرمت :

پاورپوینت – PowerPoint

تعداد اسلاید :

۴۱۶

شناسه :

۶۶

توضیحات :

نام درس: اصول طراحي پايگاه دادهها

نام منبع:
مفاهيم بنيادي پايگاه داده
ها

مولف: سيد محمد تقي روحاني رانكوهي

فهرست جلسات

جلسه اول: مفاهيم پايگاه داده‌ها

جلسه دوم: مدلسازي معنايي داده‌ها

جلسه سوم: محدوديتهاي روش ER

جلسه چهارم: پايگاه داده در محيط انتزاعي

جلسه پنجم: معماري پايگاه داده‌ها

جلسه ششم: سيستم مديريت پايگاه داده‌ها

جلسه هفتم: DBMS در يك سيستم كامپيوتري

جلسه هشتم: معماري سيستم پايگاه داده‌ها

جلسه نهم: مدل رابطه‌اي

جلسه دهم: قواعد جامعيت پايگاه داده‌ها

جلسه يازدهم: زبان SQL

جلسه دوازدهم: ادامه زبان SQL

جلسه سيزدهم: ديد در مدل رابطه‌اي

جلسه چهاردهم: طراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي

جلسه پانزدهم: نرمالترسازي رابطه‌ها

جلسه شانزدهم: طراحي فيزيكي پايگاه داده‌ها

اهداف اين درس

در اين درس به بخشي از مفاهيم مبنايي دانش و تكنولوژي پايگاه داده‌ها و اصول مدلسازي و طراحي آن پرداخته مي‌شود. پايگاه داده و عناصر اصلي محيط آن معرفي مي‌شود. با مدلسازي معنايي داده‌ها و محيط انتزاعي آشنا مي‌شويم. سطوح معماريهاي پايگاه داده‌ها بيان مي‌شود. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها (DBMS) و اجزاء آن شرح داده مي‌شود. به انواع معماريهاي سيستم پايگاهي و مفاهيم اساسي مدل رابطه‌اي پرداخته مي‌شود. با زبان SQL به عنوان يك زبان رابطه‌اي و همچنين با ديدهاي رابطه‌اي آشنا مي‌شويم و در نهايت طراحي پايگاه داده‌ها به روش بالا به پايين، سنتز و طراحي فيزيكي را خواهيم ديد.

جلسه اول

مفاهيم پايگاه داده‌ها

آنچه در اين جلسه مي خوانيد:

۱- سيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عام

۲- رده‌هاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها

۳- داده

۴- تعريف اطلاع

۵- تعريف دانش

۶- تعريف پايگاه داده‌ها

۷- مراحل كلي كار در مشي فايلينگ

۸- معايب مشي فايلينگ

۹- مراحل كلي كار در مشي پايگاهي

۱۰- عناصر محيط پايگاه داده‌ها

۱۱- انواع سخت‌افزارهاي محيط پايگاه داده

۱۲- انواع نرم‌افزارهاي موجود در محيط پايگاه داده‌ها

هدفهاي كلي: مقدمه و آشنايي با مفاهيم پايگاه داده‌ها

هدفهاي رفتاري: دانشجو در پايان اين جلسه مي‌تواند:

• داده، اطلاع، شناخت، سيستم ذخيره و بازيابي و پايگاه داده‌ها را تعريف كند.
• رده‌هاي تكنولوژيكي پايگاه داده را بيان كند.
• رهيافتهاي ايجاد يك سيستم كاربردي را ارائه كند.

اصطلاح پايگاه داده‌ها يكي از رايج‌ترين اصطلاحات در دانش و فن كامپيوتر است

در اين درس دانشجويان تنها با بخشي از مفاهيم بنيادي دانش وفن پايگاه داده‌ها آشنا شده، آگاهي پايه‌اي لازم را براي مطالعه بيشتر و يا كار در اين زمينه كسب مي‌كنند.

سيستم مديريت پايگاه داده‌ها يكي از سيستم‌هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات است.

سيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عام:

هر سيستمي كه به كاربر برنامه‌ساز يا نابرنامه‌ساز امكان دهد تا اطلاعات خود را ذخيره، بازيابي و پردازش كند.

ردههاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگاه دادهها

۱- سيستم فايلينگ

۲- سيستم مديريت داده‌ها

۳- سيستم مديريت پايگاه  داده‌ها

۴- سيستم مديريت پايگاه  شناخت

۵- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ‌گرا

۶- سيستم هوشمند مديريت پايگاه داده‌ها

۷- سيستم معنايي مديريت پايگاه داده‌ها

۸- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي زمانبند

۹- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي نيم‌ساختمند و ناساختمند

۱۰- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي بي درنگ

۱۱- سيستم داده‌كاوي و كشف شناخت

۱۲- سيستم مديريت چند پايگاهي

۱۳- سيستم اطلاعات اجرائي

۱۴- سيستم فعال مديريت پايگاه داده‌ها

۱۵- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ-رابطه‌اي

داده

تعريف اول- نمايش ذخيره‌شده اشياء فيزيكي، چيزهاي مجرد، بوده‌ها، رويدادها يا چيزهاي قابل مشاهده كه در تصميم‌سازي بكار مي‌آيند.

تعريف دوم- هر مجموعه‌اي از بوده‌ها

تعريف سوم- بوده‌هاي خام كه معناي اندكي دارند مگر اينكه به صورت منطقي سازمان‌دهي شده باشند

تعريف داده از ديدگاه ANSI

نمايش بوده‌ها، پديده‌ها، مفاهيم يا شناخته‌ها به طرزي صوري و مناسب براي برقراري ارتباط، تفسير يا پردازش توسط انسان يا هر امكان خودكار

هر نمايشي اعم از كاراكتري يا كميتهاي قياسي كه معنايي به آن قابل انتساب باشد.

تعريف اطلاع

اطلاع به داده‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط يك فرد يا سازمان براي تصميم‌گيري بكار مي‌رود

اطلاع، داده پردازش‌شده است.

اطلاع عبارت است از داده سازمان‌ يافته‌اي كه شناختي را منتقل مي‌كند

تعريف دانش

دانش عبارتست از نمايش نمادين جنبه‌هايي از بخشي از خرد جهان واقع

تعريف پايگاه دادهها

مجموعه‌اي است از داده‌هاي ذخيره شده و پايا، به صورت مجتمع(يكپارچه) (نه لزوما فيزيكي، بلكه حداقل به طور منطقي)، بهم مرتبط، با كمترين افزونگي، تحت مديريت يك سيستم كنترل متمركز، مورد استفاده يك يا چند كاربر از يك يا بيش از يك ”سيستم كاربردي“، به طور همزمان و اشتراكي

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید