پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

1811623 - پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

عنوان :

پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

فرمت :

پاورپوینت – PowerPoint

تعداد اسلاید :

۲۴۷

شناسه :

۶۳

توضیحات :

اصول طراحي کامپايلر

شناسنامه منبع

عنوان منبع: کامپايلرها
مترجم: دلداري
انتشارات: باغاني (خراسان)
منبع اصلي:

Compilers:

Principles, Techniques, and Tools

جايگاه درس در رشته کامپيوتر

nضرورت اين درس:
nضرورت نياز به زبانهای سطح بالا
nضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشين
nتنوع زبانهای برنامه نويسی سطح بالا
nدروس پيش نياز: نظريه زبانها و ماشين، طراحی و پياده سازی زبانها
nنوع درس: اجباري
nتعدادکل ساعات تدريس:۳۰
nتعداد جلسات تدريس:۱۰

فصل اول: مقدمه اي بر کامپايلر

اهداف رفتاري:

دانشجو پس  از مطالعه اين فصل با مفاهيم زير آشنا خواهد شد:

 

n برنامه هاي تحليل کننده
n آشنايي با بخش تحليل و بخش سنتز کامپايلر
n ابزارهای ساخت کامپايلر

 

 

 

۱-۱ نمونه اي از برنامه هاي تحليل کننده

nويرايشگرهاي ساختار
nچاپگرهاي pretty printer
nبررسي کننده هاي ايستا
nمفسرها
nشکل دهنده هاي متن
nکامپايلرهاي سيليسيومي
nمفسرهاي پرس و جو

۱-۲ تعريف كامپايلر

۱-  ترجمه برنامه از زبان مبدا به برنامه معادل دز زبان مياني مانند اسمبلي

 

     

۲- گزارش وجود خطاها را در برنامه مبدا به كاربر.

۱-۳ طبقه بندي كامپايلرها

دسته بندي كامپايلرها بر اساس چگونگي ساخت و عمليات:

 تك گذره
 چند گذره
 اشكال زدا و Load-and-go
 بهينه ساز
۱-۴ عمليات كامپايلر

بخش تحليل

تجزيه برنامه مبدا به اجزاي تشكيل دهنده اش

 توليد كد مياني از برنامه مبدا

بخش سنتز

 تبديل كد مياني به برنامه مقصد در زبان ديگر

 نياز به بيشترين روشهاي خاص

۱-۵ سيستم پردازش زبان

اجزاي سيستم

v پيش پردازشگر
v كامپايلر
v اسمبلر
v باركننده و ويرايشگر الحاق
۱-۵-۱پيش پردازشگر
lجمع آوري ماژولهاي برنامه مبدا موجود در فايلهاي جداگانه

 

 

l تبديل بخشهاي خلاصه شده بنام درشت دستورات به احكام

    زبان مبدا

۱-۸ ابزارهاي ساخت كامپايلر

 مولدهاي تجزيه كننده
 توليد كننده هاي پويشگر
 موتورهاي ترجمه نحوگرا
 مولدهاي كد خودكار
 موتورهاي جريان داده

فصل دوم :

نحو زبان و تجزيه

اهداف رفتاري:

دانشجو پس  از مطالعه اين فصل با مفاهيم زير آشنا خواهد شد:

 

n گرامر
nاشتقاق و تجزيه
nتعريف نحوگرا
n درخت نحوی
n تجزيه بالا به پايين و پايين به بالا
nترجمه

 

 

 

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید