پژوهش چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر لاورنس اس. ميرز،حسن پاشا شريفي،ولي ا… فرزاد،سيمين دخت رضاخاني

1783195 - پژوهش چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر لاورنس اس. ميرز،حسن پاشا شريفي،ولي ا... فرزاد،سيمين دخت رضاخاني

پژوهش چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر لاورنس اس. ميرز،حسن پاشا شريفي،ولي ا… فرزاد،سيمين دخت رضاخاني

تحلیل اماری(پژوهش چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر لاورنس اس. ميرز،حسن پاشا شريفي)

در این پست مجموعه مربوط به درس پژوهش چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر لاورنس اس. ميرز،حسن پاشا شريفي را به شرح ذیل قرار دادیم:

۱-جزوه تالیفی دستنویس استاد از درس پژوهش چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر در۴۶صفحه پی دی اف 

۲-جزوه تالیفی دستنویس دانشجو از درس  پژوهش چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر در۴۰صفحه پی دی اف

۳- دو دوره نمونه سوال که برای اشنایی با ازمون ترم لازم و ضروری می باشد 

۴-جزوه دستنویس ۳۰ صفحه ای جدید اضافه شد .

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید