کتاب صوتی راهنمای درون و قانون جذب (استر هیکس )(کامل)

1811554 - کتاب صوتی راهنمای درون و قانون جذب (استر هیکس )(کامل)

کتاب صوتی راهنمای درون و قانون جذب (استر هیکس )(کامل)

نسخه صوتی کتاب کاربردی راهنمای درون و قانون جذب

آموزه های قدرتمند و ناب آبراهام در مورد قانون جذب و رسیدن به خواسته ها

کتابی که در سطر به سطر آن نکات مهمی نهفته است.

در این کتاب خانم استر هیکس از زبان موجوداتی ماورایی بنام آبراهام میگوید.

به وسیله فلسفه مثبت گرای آبراهام میلیون ها نفر آموخته اند که چگونه در زندگی به آنچه میخواهند دست یابند.حتی صاحب بدن و ذهن و روح سالمی باشند.عمده ترین مبحث در کتاب راهنمای درون و قانون جذب طرح نیرویی بنام قدرت درون است که با تاسی به آن میتوان هر گونه مانعی را از سر راه برداشت.

این کتاب وجود یک نیروی شگفت انگیز درون هر مخلوقی را مطرح میکند و میگوید که این نیرو عامل حرکت موجودات به سمت هدف معیین است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید