کتاب Harrisons Pulmonary and Critical Care Medicine – ویرایش دوم (۲۰۱۳)

1811160 - کتاب Harrisons Pulmonary and Critical Care Medicine - ویرایش دوم (2013)

کتاب Harrisons Pulmonary and Critical Care Medicine – ویرایش دوم (۲۰۱۳)

کتاب Harrison’s Pulmonary and Critical Care Medicine – ویرایش دوم

ناشر کتاب: (McGraw-Hill Education (2013

نویسنده: J. Loscalzo, MD, PhD

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در ۶۲۰ صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

 

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید