کد الگوریتم جستجوی هارمونی و کلونی زنبور عسل در متلب برای بهینه سازی پرتفوی

1785218 - کد الگوریتم جستجوی هارمونی و کلونی زنبور عسل در متلب برای بهینه سازی پرتفوی

کد الگوریتم جستجوی هارمونی و کلونی زنبور عسل در متلب برای بهینه سازی پرتفوی

کد الگوریتم  ترکیبی جستجوی هارمونی HS و کلونی زنبور عسل  ABC در متلب برای بهینه سازی پرتفوی (سبد سهام)

برنامه: کد متلب

فایل: مقاله بیس  مشاهده مقاله

ما در این ;کار، جستجوی هارمونی هیبریدی توسط الگوریتم کلنی زنبور عسل های مصنوعی  (ABC) را برای حل مسائل بهینه سازی عددی ارائه می نماییم. الگوریتم کلنی زنبور عسل مصنوعی و انواع آن به منظور بهینه سازی حافظه هارمونی بکار رفته است. طراحی یکنواخت برای تجزیه و تحلیل پارامترهای الگوریتم های هیبریدی  استفاده شده است. طراحی یکنواخت ثابت نموده که روش موثری برای طراحی آزمایش در کار های قبل بوده است [۱]. دو استراتژی تغییر در مرحلة جنبش بوسیلة الگوریتم بهینه سازی جمعی کرم شب تاب (GSO) در [۱] ارائه شده است. یکی از معیارهای پذیرش حریصانه برای الگوریتم های کرم شب تاب به روز رسانی موقعیت یک بعدی در یک بعدی بود. معیار دیگر فرمول های جنبش جدید بودند که توسط رفتارهای هوش جمعی الهام گرفته شده بودند. تاثیرات پارامترها در مورد الگوریتم های بهبود توسط آزمایش طراحی یکنواخت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

. علاوه بر این، دو نوع الگوریتم کلنی زنبور عسل مصنوعی مبتنی بر جستجوی آشفتگی و بهینه سازی ذرات جمعی نیز در جستجوی هارمونی  بکار برده میشوند.

 

[۱]” Bin Wu, Cunhua Qian, Weihong Ni, Shuhai Fan, The improvement of glowworm swarm optimization for continuous optimization problems, Expert Syst. Appl. 39 (2012) 6335–6342

 

تبلیغ گوگل

نیازمندیهای تهران

ثبت آگهی رایگان

ارسال رایگان آگهی

برای انجام پایان نامه کلیک کنید.

دانلود رایگان مقاله در تری پل!

شبیه سازی با متلب

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید