کد متلب اجزا محدود برای المان تیر و مقایسه با نتایج آباکوس

1682713 - کد متلب اجزا محدود برای المان تیر و مقایسه با نتایج آباکوس

کد متلب اجزا محدود برای المان تیر و مقایسه با نتایج آباکوس

در این پروژه دو مسئله ی تعریف شده در صورت پروژه توسط المان های تیر یا Beam element تحلیل می شوند و جابه جایی ها و تنش ها محاسبه می شوند. کد متلب نوشته شده به صورتی بوده که برای هر هندسه ای قابل استفاده خواهد بود. همچنین کانتورهای تنش در المان ها در متلب رسم می شوند. برای بررسی صحت نتایج، هر دو مسئله در آباکوس نیز حل می شوند.

 

 

 دانلود صورت پروژه

دانلود فهرست و صفحات منتخب

پس از خرید، فایل های زیر قابل دانلود خواهند بود:

صورت پروژه + گزارش کامل پروژه شامل توضیح کدها، مقایسه ی نتایج با آباکوس و کانتورهای جابه جایی , …+ کدهای نوشته شده در متلب+ فایل های آباکوس

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید