گزارش کار آز صنعتی دو

1801676 - گزارش کار آز صنعتی دو

گزارش کار آز صنعتی دو

این فایل دارای آزمایش های زیر می باشد:

تقطیر ساده

تقطیر سینی دار

مبدل حرارتی پوسته و لوله

جریان سنج روزنه ای

عدد رینولدز

انتقال حرارت به روش هدایت

استخراج مایع مایع

خشک کن سینی دار

افت فشار در لوله ها و اتصالات

سیفون

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید