ISM ( پاورپوینت آموزش تکنیک آی اس ام،ISM) ، مدل ساز ی ساختاری تفسیری

420150 - ISM ( پاورپوینت آموزش تکنیک آی اس ام،ISM) ، مدل ساز ی ساختاری تفسیری

ISM ( پاورپوینت آموزش تکنیک آی اس ام،ISM) ، مدل ساز ی ساختاری تفسیری

مدل سازی ساختاری تفسیری یا Interpretive Structural Modelling توسط اندرو سیج به سال ۱۹۷۷ ارائه شد. روش ISM یک روش ساختار تفسیری است که در سال ۲۰۰۶ توسط آگاروال مطرح گردید و در سال ۲۰۰۷ توسط کانان در مقاله‌ای ارائه شد. در این روش ابتدا به شناسایی عوامل موثر و اساسی پرداخته و سپس با استفاده از روشی که ارائه شده است، روابط بین این عوامل و راه دستیابی به پیشرفت توسط این عوامل ارائه شده است. روش ISM با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص‌ها می‌پردازد. مدل ساختار تفسیری قادر است ارتباط بین شاخص که به صورت تکی یا گروهی به یکدیگر وابسته‌اند، را تعیین نماید. روش ISM با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص‌ها می‌پردازد. روش ISM می‌تواند برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین ویژگی‌های چند متغیر که برای یک مساله تعریف شده‌اند، استفاده شود روش ISM می‌تواند برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین ویژگی‌های چند متغیر که برای یک مساله تعریف شده‌اند، استفاده شود.

طراحی مدل ساختاری تفسیری (ISM) روشی است برای بررسی‌ اثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر؛ این طراحی رویکردی فراگیر برای سنجش ارتباط است و این طراحی برای توسعة چارچوب مدل به‌کار می‌رود تا اهداف کلی تحقیق امکان‌پذیر شود.

 

در این فایل به صورت کامل، تکنیک های ISM توضیح داده شده است. این فایل پاور پوینت حاوی ۱۹ اسلاید می باشد که مدل ساز ی ساختاری تفسیری یا آی اس ام را بشکل گام به گام، همراه با یک مثال عددی توضیح می دهد.

 

الگوریتم تکنیک ISM

-تعیین متغیرهای تامین کننده

-تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاریSSIM

-تشکیل ماتریس دستیابی اولیه(RM)

-تشکیل ماتریس دستیابی اصلاح شده(ماتریس دستیابی نهایی)

-تعیین سطح شاخص ها

-ترسیم مدل نهایی ساختاری تفسیری

-تحلیل جدول نفوذ – وابستگی

 

دانلود پرسشنامه تکنیک ISM ، پرسشنامه آی اس ام

آموزش تکنیک DEMATEL-ISM،آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL و ISM

 

 انجام محاسبات تکنیک ISM، ارسال درخواست: telegram: @Ali17k

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید